Nội Dung Bài Viết

Quản lý dự án – Toàn Diện

  • Nhân viên tham gia phối hợp linh động
  • Lưu trữ dự án có cơ sở
  • Phân cấp trình duyệt rõ ràng
  • Tiến độ cập nhập dự án trực quan
Quan ly du an
Quan ly cong viec theo Kanban

Sắp xếp công việc khoa học

Sắp xếp công việc và đầu mục theo Kanban nổi tiếng
Dễ dàng quản lý và trực Quan

Nhận xét khách hàng

Anh Hùng Làm Freelancer thường xuyên nhận việc online

Tôi dễ dàng quản lý các dự án và feedback từ khách hàng, Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp. Không cần tới văn phòng nhưng phần mềm giúp công việc của tôi hiệu quả

Anh Tuần Công Ty Xây Dựng Tuấn Hưng

Tôi quản lý hiệu quả công việc và giúp nâng cao năng suất làm việc hơn